2020/357 Elling André Lillefuhr

Klager/part: Elling André Lillefuhr
Saksdokument: Markedsrådets vedtak
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Saklig klageinteresse
Regelverk: Markedsføringsloven

Sammendrag

Saksbehandler: NNNN
Registrert inn: 20.03.2020
Avsluttet: 26.05.2020
Status: Avgjort