2020/422 M. Sørensen AS

Klager/part: M. Sørensen AS
Saksdokument: Markedsrådets vedtak
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Alkohol- eller tobakksreklame
Regelverk: Tobakksskadeloven

Sammendrag

Saksbehandler: NNNN
Registrert inn: 02.04.2020
Avsluttet: 03.06.2020
Status: Avgjort