2020/687 Vitability AS

Klager/part: Vitability AS
Saksdokument: Markedsrådets vedtak
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Urimelig handelspraksis, Villedende/uriktig handelspraksis, Aggressiv handelspraksis, Krav til dokumentasjon
Regelverk: Markedsføringsloven

Sammendrag

Saksbehandler: NNNN
Registrert inn: 15.09.2020
Avsluttet: 22.10.2020
Status: Avgjort