2021/1141 Natur og Ungdom, Föreningen Greenpeace Norden og Naturvernforbundet

Klager/part: Natur og Ungdom, Föreningen Greenpeace Norden og Naturvernforbundet
Saksdokument: Markedsrådet vedtak
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Nedprioritering av saker
Regelverk: Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv.

Sammendrag

Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 01.07.2021
Avsluttet: 08.07.2021
Status: Avgjort