2021/645 Elling André Lillefuhr og Carsten Teigland Lygre

Klager/part: Elling André Lillefuhr og Carsten Teigland Lygre
Saksdokument: Markedsrådets vedtak
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Nedprioritering av saker
Regelverk: Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv.

Sammendrag

Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 08.04.2021
Avsluttet: 28.04.2021
Status: Avgjort