2021/972 Jens Kratholm

Klager/part: Jens Kratholm
Saksdokument: Markedsrådets vedtak
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Nedprioritering av saker
Regelverk: Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv.

Sammendrag

Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 04.06.2021
Avsluttet: 18.06.2021
Status: Avgjort