2022/1323 Glass og Fasadeforeningen

Klager/part: Glass og Fasadeforeningen
Saksdokument: Markedsrådets avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Nedprioritering av saker
Regelverk: Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv.

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 01.10.2022
Avsluttet: 23.10.2022
Status: Avgjort