2022/151 Joakim Sørbø Snerte

Klager/part: Joakim Sørbø Snerte
Saksdokument: Markedsrådets vedtak
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Nedprioritering av saker
Regelverk: Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv.

Sammendrag

Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 20.01.2022
Avsluttet: 27.02.2022
Status: Avgjort