2022/1659 Hagelandsgruppen

Klager/part: Hagelandsgruppen
Saksdokument: Markedsrådets avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Nedprioritering av saker
Regelverk: Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv.

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 02.12.2022
Avsluttet: 17.01.2023
Status: Avgjort