2022/1803 Agva Kraft AS

Klager/part: Agva Kraft AS
Saksdokument: 2022 1803 6 Klagenemndas Avgjørelse Offentlig Versjon
Avgjørelse: Kravet tas delvis til følge
Saken gjelder: Krav om dekning av sakskostnader
Regelverk: Forvaltningsloven

Sammendrag

Parten ble tilkjent sakskostnader, men kravet ble redusert.
Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 22.12.2022
Avsluttet: 21.03.2023
Status: Avgjort