2022/626 Leiv Prestegård

Klager/part: Leiv Prestegård
Saksdokument: Markedsrådets vedtak
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Nedprioritering av saker
Regelverk: Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv.

Sammendrag

Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 08.04.2022
Avsluttet: 19.04.2022
Status: Avgjort