2022/967 Motkraft AS

Klager/part: Motkraft AS
Saksdokument: Markedsrådets vedtak
Avgjørelse: Klagen tas delvis til følge
Saken gjelder: Urimelig handelspraksis, Villedende/uriktig handelspraksis, Krav til dokumentasjon
Regelverk: Markedsføringsloven

Sammendrag

Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 24.06.2022
Avsluttet: 02.12.2022
Status: Avgjort