2023/399 Thomas Holstad

Klager/part: Thomas Holstad
Saksdokument: Markedsrådets avgjørelse (offentlig versjon)
Avgjørelse: Klagen tas delvis til følge
Saken gjelder: Villedende/uriktig handelspraksis
Regelverk: Markedsføringsloven

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 01.06.2023
Avsluttet: 27.10.2023
Status: Avgjort