2023/618 Watch Media Norway AS

Klager/part: Watch Media Norway AS
Saksdokument: Markedsrådets avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Nedprioritering av saker
Regelverk: Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv.

Sammendrag

Saksbehandler: MAPA
Registrert inn: 10.08.2023
Avsluttet: 24.08.2023
Status: Avgjort