2024/132 Dag Rune Flåten

Klager/part: Dag Rune Flåten
Saksdokument: Markedsrådets avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Særlig former for markedsføring (mfl. §§ 11 -18)
Regelverk: Markedsføringsloven

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 22.01.2024
Avsluttet: 16.04.2024
Status: Avgjort