2024/157 Agva Kraft AS

Klager/part: Agva Kraft AS
Saksdokument: Markedsrådets avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Saken gjelder: Villedende/uriktig handelspraksis
Regelverk: Markedsføringsloven, Forskrift om prisopplysninger mv. for varer og tjenester

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 25.01.2024
Avsluttet: 29.04.2024
Status: Avgjort