2024/307 Forbrukerrådet

Klager/part: Forbrukerrådet
Saksdokument: Markedsrådets avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Nedprioritering av saker
Regelverk: Markedsføringsloven, Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv.

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 28.02.2024
Avsluttet: 04.04.2024
Status: Avgjort