2024/797 Agva Kraft AS

Klager/part: Agva Kraft AS
Saksdokument: Markedsrådets avgjørelse (offetnlig versjon)
Avgjørelse: Kravet tas delvis til følge
Saken gjelder: Krav om dekning av sakskostnader
Regelverk: Forvaltningsloven

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 15.05.2024
Avsluttet: 17.06.2024
Status: Avgjort