2024/847 Bjørklund Norge AS

Klager/part: Bjørklund Norge AS
Saksdokument: Markedsrådets avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Nedprioritering av saker
Regelverk: Markedsføringsloven, Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv.

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 28.05.2024
Avsluttet: 17.06.2024
Status: Avgjort