Gå til innhold

2019/427 Dugnadstv AS

Førsteinstans: Medietilsynet
Klager: Dugnadstv AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Regelverk: Forskrift om innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Sammendrag

Medietilsynet avslo 8. mai 2019 klagers søknad om innovasjons- og utviklingstilskudd, med den begrunnelse at søknaden falt utenfor tilskuddsordningens intensjon og mandat. Avslaget ble påklaget til Medieklagenemnda med påstand om at søknaden falt innenfor tilskuddsordningen. Medieklagenemnda tok ikke klagers anførsler til følge, og klagen ble derfor forkastet.
Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 08.07.2019
Avsluttet: 13.05.2020
Status: Avgjort