Gå til innhold

2017/255 Storytelling Media AS

Førsteinstans:Medietilsynet
Klager:Storytelling Media AS
Saksdokument:2017-0255-2 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas til følge
Regelverk:Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. (bildeprogramloven)

Sammendrag

Medietilsynets vedtak om 9-årsgrense på «Løvetannbarn» var påklaget. Klagen ble tatt til følge og filmen ble gitt aldersgrense seks år.
Saksbehandler:LIRA
Registrert inn:21.03.2017
Avsluttet:05.04.2017
Status:Avgjort