Gå til innhold

2017/255 Storytelling Media AS

Førsteinstans: Medietilsynet
Klager: Storytelling Media AS
Saksdokument: 2017-0255-2 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Regelverk: Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. (bildeprogramloven)

Sammendrag

Medietilsynets vedtak om 9-årsgrense på «Løvetannbarn» var påklaget. Klagen ble tatt til følge og filmen ble gitt aldersgrense seks år.
Saksbehandler: LIRA
Registrert inn: 21.03.2017
Avsluttet: 05.04.2017
Status: Avgjort