Gå til innhold

2017/267 Northern Star Media Services

Førsteinstans: Medietilsynet
Klager: Northern Star Media Services
Saksdokument: 2017-0267-6 06 (2017-14)
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Regelverk: Forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier

Sammendrag

Klager påklaget Medietilsynets avslag på søknad om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier, jf. forskriften § 8. Klager fremholdte at listen over tilskuddsmottakere gjenspeiler en målsettingen om at om lag halvparten av det årlige tilskuddet skal gis til digitalisering av lokalradio. Medietilsynet viste blant annet i sin begrunnelse for avslaget at klagers prosjekt ikke kunne anses en lokalradio. Medieklagenemnda hadde ingen innvendinger mot Medietilsynets vurdering, og klagen ble derfor forkastet.
Saksbehandler: LIRA
Registrert inn: 08.05.2017
Avsluttet: 12.09.2017
Status: Avgjort