Gå til innhold

2018/361 Radio Bø SA

Førsteinstans:Medietilsynet
Klager:Radio Bø SA
Saksdokument:2018 0361 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Regelverk:Lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven)

Sammendrag

Saksbehandler:KARS
Registrert inn:04.10.2018
Avsluttet:18.06.2019
Status:Avgjort