Gå til innhold

2018/168 Radio Metro AS

Førsteinstans: Medietilsynet
Klager: Radio Metro AS
Saksdokument: 2018_0168-6Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Regelverk: Lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven)

Sammendrag

Medietilsynet fattet vedtak om overtredelsesgebyr for kringkasting uten gyldige konsesjoner. Klager anførte at gebyret burde frafalles fordi det var uriktig og urimelig. Klager anførte også at det var diskrimenerende, da andre aktører som har gjort lignende overtredelser ikke har blitt ilagt gebyr. Medieklagenemnda forkastet klagen.
Saksbehandler: ERGA
Registrert inn: 24.05.2018
Avsluttet: 15.09.2018
Status: Avgjort