Gå til innhold

2018/169 Radio Rox AS

Førsteinstans:Medietilsynet
Klager:Radio Rox AS
Saksdokument:2018-0169-6 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Regelverk:Lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven)

Sammendrag

Saken gjaldt ileggelse av overtredelsesgebyr. Klagers anførsler om at gebyret burde frafalles og at bøteleggingen var diskriminerende, fordi andre aktører som har gjort liknende overtredelser ikke har blitt ilagt gebyr, førte ikke frem. Klagen ble forkastet.
Saksbehandler:ERGA
Registrert inn:24.05.2018
Avsluttet:15.09.2018
Status:Avgjort