Gå til innhold

2018/227 A-Media AS

Førsteinstans:Medietilsynet
Klager:A-Media AS
Saksdokument:2018 227 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Regelverk:Forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier

Sammendrag

Medietilsynet avslo 23. mars 2018 klagers søknad om tilskudd til prosjektet «DAB Rogaland og Sunnhordland». Avslaget ble påklaget til Medieklagenemnda med påstand om at vedtaket var ugyldig. Medieklagenemnda fant at klagers anførsler om ugyldighet var de samme som ble fremsatt av klager i Medieklagenemndas sak 2017/264. Klagenemnda fant videre at saken ikke stilte seg i et annet lys enn den gjorde i 2017. Klager hadde ikke vist til endringer i de faktiske omstendighetene som gjorde at prosjektet nå kunne være berettiget til støtte, og at begrunnelsen for det siste avslaget derfor bygget på uriktige opplysninger. Klagers anførsler om brudd på veiledningsplikten, og at vedtaket var i strid med formålet i forskriften om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier § 1, kunne klart ikke føre frem. På denne bakgrunn valgte Medieklagenemnda å forkaste klagen.
Saksbehandler:PEAA
Registrert inn:10.07.2018
Avsluttet:01.03.2019
Status:Avgjort