Gå til innhold

2018/254 Elkin Martinez

Førsteinstans:Norsk Filminstitutt
Klager:Elkin Martinez
Saksdokument:2018 0254 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Regelverk:Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk

Sammendrag

Norsk filminstitutt avslo klagers søknad om tilskudd til manusutvikling. Klager anførte at vilkårene om relevant utdanning på bachelornivå var oppfylt, jf. forskriten § 2-2 (1). Klagen ble forkastet.
Saksbehandler:KRCL
Registrert inn:14.08.2018
Avsluttet:01.03.2019
Status:Avgjort