Gå til innhold

2018/292 Norsk Fjernsyn AS

Førsteinstans:Norsk Filminstitutt
Klager:Norsk Fjernsyn AS
Saksdokument:2018 0292 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas til følge
Regelverk:Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk

Sammendrag

Norsk filminstitutt avslo klagers søknad om tilskudd etter markedsvurdert utvikling av dramaserie, jf. forskriften § 3-7, jf. § 1-3. Klager anførte at innklagede hadde lagt til grunn en feilaktig fortolkning av hva som omfattes av definisjonen dramaserie, og at NFI misforstod den tematiske overbyggingen til Torsdagsfilmen 2. Nemnda tok klagen til følge, med den begrunnelse at avslaget på søknaden om tilskudd manglet en tilstrekkelig god begrunnelse for å ikke anse Torsdagsfilmen 2 som en "dramaserie", jf. forskriften § 3-7, jf. § 1-3.
Saksbehandler:KRCL
Registrert inn:10.09.2018
Avsluttet:01.03.2019
Status:Avgjort