Gå til innhold

2018/485 Rubicon TV AS

Førsteinstans: Norsk Filminstitutt
Klager: Rubicon TV AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse I Sak 2018 485
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Regelverk: Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk

Sammendrag

Norsk filminstitutt avviste krav om utbetaling av produksjonstilskudd på grunn av manglende oppfyllelse av vilkår.
Saksbehandler: KARS
Registrert inn: 07.11.2018
Avsluttet: 20.12.2019
Status: Avgjort