Gå til innhold

2018/485 Rubicon TV AS

Førsteinstans:Norsk Filminstitutt
Klager:Rubicon TV AS
Saksdokument:Klagenemndas Avgjørelse I Sak 2018 485
Avgjørelse:Klagen tas til følge
Regelverk:Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk

Sammendrag

Norsk filminstitutt avviste krav om utbetaling av produksjonstilskudd på grunn av manglende oppfyllelse av vilkår.
Saksbehandler:KARS
Registrert inn:07.11.2018
Avsluttet:20.12.2019
Status:Avgjort