Gå til innhold

2019/236 Mikrofilm AS

Førsteinstans:Norsk Filminstitutt
Klager:Mikrofilm AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Regelverk:Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon

Sammendrag

Norsk filminstitutt vedtok tilbaktrekning av tilskudd som var gitt til klager til utenlandslansering av animasjonsfilmen "Little Boy". Klager klaget på vedtaket, men klagen ble avvist. Begrunnelsen for avslaget på klagen var at det ikke forelå klagegjenstand i form av et enkeltvedtak. Klager har anført at klagen må tas til behandling, og mener at det ikke forelå grunnlag for å stille som vilkår for utbetaling av tilskudd at det måtte sendes en betalingsanmodning innen tre måneder.
Saksbehandler:KRCL
Registrert inn:20.03.2019
Avsluttet:
Status:Innkommet