Gå til innhold

2019/236 Mikrofilm AS

Førsteinstans:Norsk Filminstitutt
Klager:Mikrofilm AS
Saksdokument:2019 0236 4 Klagenemndas Avgjørelse 726233 1 1
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Regelverk:Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon

Sammendrag

Norsk filminstitutt vedtok tilbaktrekning av tilskudd som var gitt til klager til utenlandslansering av animasjonsfilmen "Little Boy". Klager klaget på vedtaket, men klagen ble avvist. Begrunnelsen for avslaget på klagen var at det ikke forelå klagegjenstand i form av et enkeltvedtak. Klager har anført at klagen må tas til behandling, og mener at det ikke forelå grunnlag for å stille som vilkår for utbetaling av tilskudd at det måtte sendes en betalingsanmodning innen tre måneder. Medieklagenemnda kom frem til at vilkår satt av NFI ikke var i strid med vilkårslæren og at vilkår ikke var uforholdsmessig. Nemnda kom frem til at det ikke var en saksbehandlingsfeil at klagen ble avvist. Klagen ble derfor forkastet.
Saksbehandler:JOHJ
Registrert inn:20.03.2019
Avsluttet:05.05.2020
Status:Avgjort