Gå til innhold

2019/264 Puzzle Filmproduksjon AS

Førsteinstans:Midtnorsk filmsenter
Klager:Puzzle Filmproduksjon AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Regelverk:Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon

Sammendrag

Klagen gjelder Midtnorsk Filmsenters avslag på søknad om utviklingstilskudd til en dokumentarfilm.
Saksbehandler:KRCL
Registrert inn:03.04.2019
Avsluttet:
Status:Innkommet