Gå til innhold

2019/326 Ellen Ugelstad

Førsteinstans: Norsk Filminstitutt
Klager: Ellen Ugelstad
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Regelverk: Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk

Sammendrag

Klager søkte om et Vekst i prosjekt-stipend. Norsk filminstitutt avslo søknaden 19. februar 2019. Avslaget ble påklaget til Medieklagenemnda. Medieklagenemnda tok klagen til følge, da det ikke var holdepunkter for at NFI hadde foretatt en vurdering av søknaden i tråd med forskriftens bestemmelser.
Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 06.05.2019
Avsluttet: 02.06.2020
Status: Avgjort