Gå til innhold

2019/326 Ellen Ugelstad

Førsteinstans:Norsk Filminstitutt
Klager:Ellen Ugelstad
Saksdokument:
Avgjørelse:
Regelverk:Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk

Sammendrag

Saken gjelder klage over avslag på søknad om Vekst i Prosjekt (VIP)-stipend.
Saksbehandler:PEAA
Registrert inn:06.05.2019
Avsluttet:
Status:Innkommet