Gå til innhold

2019/428 Asker og Bærum Lokalradio AS

Førsteinstans:Medietilsynet
Klager:Asker og Bærum Lokalradio AS
Saksdokument:2019 428 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:
Regelverk:Lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven)

Sammendrag

Medietilsynet ila klager et gebyr for brudd på konsesjonsvilkåret om begrensningen i hvor store reklame- og sponseinntekter konsesjonæren kunne ha. Klager anførte at vedtaket måtte anses ugyldig, da nisjekonsesjonæren ikke hadde slike overstigende inntekter. Medieklagenemnda var enig med Medietilsynet i at reklameinntekter som har blitt generert ved distribusjon av reklame på konsesjonærens konsesjon måtte regnes med. Nemnda var derfor enig i at klager hadde overtrådt konsesjonsvilkåret, og at det var grunnlag for å ilegge overtredelsesgebyr. Nemnda opphevet imidlertid vedtaket, og sendte saken tilbake til Medietilsynet for fornyet behandling hva gjaldt utmålingen av overtredelsesgebyret.
Saksbehandler:ALBS
Registrert inn:08.07.2019
Avsluttet:20.03.2020
Status:Avgjort