Gå til innhold

2019/435 Radio Hurum BA

Førsteinstans:Medietilsynet
Klager:Radio Hurum BA
Saksdokument:2019 435 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:
Regelverk:Lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven)

Sammendrag

Medietilsynet ila klager et gebyr for brudd på konsesjonsvilkårene om forbud mot samsending og videresending, samt begrensningen i hvor store reklame- og sponseinntekter konsesjonæren kunne ha. Medieklagenemnda var enig med Medietilsynet i at klager hadde brutt de nevnte konsesjonsvilkårene, og at det var grunnlag for å ilegge overtredelsesgebyr. Nemnda opphevet imidlertid vedtaket, og sendte saken tilbake til Medietilsynet for fornyet behandling hva gjaldt utmålingen av overtredelsesgebyret.
Saksbehandler:ALBS
Registrert inn:08.07.2019
Avsluttet:20.03.2020
Status:Avgjort