Gå til innhold

2019/488 United International Pictures AS

Førsteinstans:Medietilsynet
Klager:United International Pictures AS
Saksdokument:2019 0488 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Regelverk:Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. (bildeprogramloven)

Sammendrag

Saksbehandler:KARS
Registrert inn:31.07.2019
Avsluttet:09.08.2019
Status:Avgjort