Gå til innhold

2019/583 Zennor Films

Førsteinstans: Norsk Filminstitutt
Klager: Zennor Films
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Regelverk: Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon

Sammendrag

Klager søkte om tilskudd til et prosjekt for produksjon av en dokumentarfilm. Norsk filminstitutt avslo søknaden 12. juni 2019. Avslaget ble påklaget til Medieklagenemnda. Medieklagenemnda tok klagen til følge, da NFIs avslag var begrunnet i at en retningslinje ikke var oppfylt. Nemnda påpekte at anvendelsen av retningslinjen ikke var forenelig med den aktuelle forskriftsbestemmelsen.
Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 17.09.2019
Avsluttet: 02.06.2020
Status: Avgjort