Gå til innhold

2019/584 Nordnorsk Filmsenter AS

Førsteinstans:Norsk Filminstitutt
Klager:Nordnorsk Filmsenter AS
Saksdokument:2019 584 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Regelverk:Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon

Sammendrag

NFI avslo 6. september 2019 klagers utbetalingsanmodning av rate 1 og 2 av tilskudd, med den begrunnelse at fristen var oversittet. Avslaget ble påklaget til Medieklagenemnda med påstand om at vedtaket var ugyldig. Klager fremholdte at vedtaket måtte anses ugyldig på grunnlag av henholdsvis usaklig forskjellsbehandling og brudd på veiledningsplikten, samt at vedtaket var urimelig og uforholdsmessig. Medieklagenemnda tok ikke klagers anførsler til følge, og klagen ble derfor forkastet,
Saksbehandler:KRCL
Registrert inn:23.09.2019
Avsluttet:18.03.2020
Status:Avgjort