Gå til innhold

2020/198 Motlys AS

Førsteinstans:Norsk Filminstitutt
Klager:Motlys AS
Saksdokument:
Avgjørelse:Trukket
Regelverk:Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon

Sammendrag

Saken gjelder klage over vedtak om avslag på dekning av saksomkostninger etter delvis omgjøring av et vedtak om tilbaketrekking av etterhåndstilskudd.
Saksbehandler:KRCL
Registrert inn:19.02.2020
Avsluttet:05.03.2020
Status:Avgjort