Gå til innhold

2020/243 Dagbladet Pluss AS

Førsteinstans: Medietilsynet
Klager: Dagbladet Pluss AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse Sak 2020 243
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Regelverk: Forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Sammendrag

Saken gjaldt klage på vedtak om avslag på søknad om produksjonstilskudd. Klagers anførsel om at Medietilsynets vedtak måtte omgjøres førte ikke frem. Klagen ble forkastet.
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 12.03.2020
Avsluttet: 19.03.2021
Status: Avgjort