Gå til innhold

2020/268 Bakkar og Berg Media AS

Førsteinstans: Medietilsynet
Klager: Bakkar og Berg Media AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse Sak 2020 268
Avgjørelse: Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
Regelverk: Forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Sammendrag

Saken gjaldt klage på vedtak om avslag på søknad om produksjonstilskudd. Medieklagenemnda kom frem til at klager ikke oppfylte vilkårene i forskriften § 3, men ba Medietilsynet om å foreta en ny vurdering av om det er grunnlag for dispensasjon.
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 31.03.2020
Avsluttet: 14.04.2021
Status: Avgjort