Gå til innhold

2020/509 NORN Studios AS

Førsteinstans: Filminvest AS
Klager: NORN Studios AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2020 509
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Regelverk: Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon

Sammendrag

Klager søkte om støtte til utvikling av prosjektet "The 9 Daughters of RAN". Filminvest AS avslo søknaden 23. april 2020. Avslaget ble påklaget til Medieklagenemnda som ikke tok klagen til følge.
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 11.06.2020
Avsluttet: 17.12.2020
Status: Avgjort