Gå til innhold

2020/674 Norsk Lokalkringkasting AS

Førsteinstans: Medietilsynet
Klager: Norsk Lokalkringkasting AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2020 674
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Regelverk: Lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven)

Sammendrag

Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 03.09.2020
Avsluttet: 30.04.2021
Status: Avgjort