Gå til innhold

2020/674 Norsk Lokalkringkasting AS

Førsteinstans: Medietilsynet
Klager: Norsk Lokalkringkasting AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2020 674
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Regelverk: Lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven)

Sammendrag

Medietilsynet ila klager et gebyr for brudd på konsesjonsvilkårene om forbud mot samsending og videresending, samt begrensningen i hvor store reklame- og sponseinntekter konsesjonæren kunne ha. Overtredelsesgebyret utgjorde 50 000 kroner etter at Medietilsynet hadde vurdert utmålingen på nytt i lys av Medieklagenemndas sak 2019/434. Medieklagenemnda kom fram til at ilagt overtredelsesgebyr var i tråd med nemndas føringer i sak 2019/434 og de føringer som framgår av forskriften § 10-2.
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 03.09.2020
Avsluttet: 30.04.2021
Status: Avgjort