Gå til innhold

2020/699 Norway Naturefilm AS

Førsteinstans: Midtnorsk filmsenter
Klager: Norway Naturefilm AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
Regelverk: Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon

Sammendrag

Saksbehandler: PIHY
Registrert inn: 21.09.2020
Avsluttet: 30.04.2021
Status: Avgjort