Gå til innhold

2020/699 Norway Naturefilm AS

Førsteinstans: Midtnorsk filmsenter
Klager: Norway Naturefilm AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
Regelverk: Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon

Sammendrag

Klager søkte om produksjonstilskudd til naturdokumentaren "Naturens jegere". Nordnorsk Filmsenter avslo søknaden 8. juni 2020. Avslaget ble påklaget 26. juni 2020. Medieklagenemnda tok klagen til følge ettersom begrunnelse i saken etterlot tvil om det var foretatt en reell og selvstendig vurdering av klagers søknad i tråd med forskriftens bestemmelser.
Saksbehandler: PIHY
Registrert inn: 21.09.2020
Avsluttet: 30.04.2021
Status: Avgjort