Gå til innhold

2020/88 Grimnir AS

Førsteinstans: Norsk Filminstitutt
Klager: Grimnir AS
Saksdokument: 2020 0088 6 Klagenemndas Avgjørelse 726241 1 1
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Regelverk: Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon

Sammendrag

Saken gjelder klage over vedtak om avkortning av utbetalt utviklingstilskudd. NFI vedtok proratarisk avkortning av utviklingstilskudd 19. juni 2019. Klager påklaget vedtaket 10. juli 2019. NFI opprettholdt vedtaket og saken ble oversendt Medieklagenemnda 23. januar 2020. Medieklagenemnda tok ikke klagen til følge.
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 23.01.2020
Avsluttet: 05.05.2020
Status: Avgjort