Gå til innhold

2020/89 Isámi.Press AS

Førsteinstans: Medietilsynet
Klager: Isámi.Press AS
Saksdokument: Medieklagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Regelverk: Forskrift om tilskudd til samiske aviser

Sammendrag

Klager søkte om produksjonstilskudd til tilskudd til samiske aviser for publikasjonen "Sámi Odasmagasiidna". Medietilsynet avslo søknaden 5. september 2019. Avslaget ble påklaget til Medieklagenemnda, med påstand om at tilsynet hadde foretatt en uriktig beregning av avisens opplagstall. Nemnda opphevet tilsynets vedtak, og sendte saken tilbake til Medietilsynet for fornyet behandling.
Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 23.01.2020
Avsluttet: 17.09.2020
Status: Avgjort