Gå til innhold

2020/912 Klæbuposten AS

Førsteinstans: Medietilsynet
Klager: Klæbuposten AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2020 912
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Regelverk: Forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for redaktørstyrte medier med fall i omsetning som følge av covid-19-utbruddet

Sammendrag

Klager søkte om støtte etter inntektsbortfall som følge av korona-krisen. Medietilsynet avslo søknaden 7. oktober 2020. Avslaget ble påklaget til Medieklagenemnda som ikke tok klagen til følge.
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 13.11.2020
Avsluttet: 17.12.2020
Status: Avgjort