Gå til innhold

2020/986 Politiets Fellesforbund

Førsteinstans: Medietilsynet
Klager: Politiets Fellesforbund
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Regelverk: Forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for redaktørstyrte medier med fall i omsetning som følge av covid-19-utbruddet

Sammendrag

Saksbehandler: PIHY
Registrert inn: 18.12.2020
Avsluttet: 30.04.2021
Status: Avgjort