Gå til innhold

2021/2015 Europafilm AS

Førsteinstans: Norsk Filminstitutt
Klager: Europafilm AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
Regelverk: Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk

Sammendrag

Saksbehandler: PIHY
Registrert inn: 18.11.2021
Avsluttet: 30.03.2022
Status: Avgjort