Gå til innhold

2022/0212 Mer Film AS

Førsteinstans: Nordnorsk Filmsenter
Klager: Mer Film AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Regelverk: Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk

Sammendrag

Saksbehandler: INAR
Registrert inn: 03.02.2022
Avsluttet: 25.08.2022
Status: Avgjort