Gå til innhold

2022/0380 Arabisk Filmforening

Førsteinstans: Norsk Filminstitutt
Klager: Arabisk Filmforening
Saksdokument:
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Regelverk: Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk

Sammendrag

Saksbehandler: JOGJ
Registrert inn: 10.03.2022
Avsluttet: 30.06.2022
Status: Avgjort